ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ UF-20, 60 ตู้น้ำหยอดเหรียญ คุณภาพดี ราคาประหยัด
Website Banner

 ยินดี รับบัตร   

    
      เนื่องด้วยขณะนี้ได้มีการร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ จำนวนมาก ถึงตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่มีคุณภาพที่ขายตามท้องตลาด

      และผู้ประกอบการที่ไม่มีตัวตนหรือไม่มีที่อยู่ของผู้ประกอบการจำนวนมากรวมไปถึงเจ้าของตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ยอมเปลี่ยนไส้กรอง
ทาง สคบ จึงได้ออกกฎหมายใหม่ให้ตู้น้ำหยอดเหรียญเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งเมื่อทาง สคบ มีการสุ่มตรวจคุณภาพจากตู้น้ำหยอดเหรียญ

    เมื่อตรวจแล้วพบว่าคุณภาพไม่ผ่าน ทาง สคบ จะแจ้งให้กับเจ้าของเครื่องทราบ เพื่อแก้ไขคุณภาพน้ำ นั่นหมายความว่าเจ้าของเครื่องต้องเเจ้งไปยังผู้ประกอบการ ถ้าผู้ประกอบการมี่ที่อยู่ชัดเจนก็สามารถ ให้บริการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำได้
 
    แต่ถ้าผู้ประกอบการมีที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือติดต่อไม่ได้ ปัญหาก็จะตกมา อยู่กับเจ้าของเครื่อง และถ้าทาง สคบ มาตรวจสอบคุณภาพน้ำอีกและคุณภาพไม่ผ่าน ทาง สคบ จะอายัด ตู้น้ำหยอดเหรียญ โดยบังคับไม่ให้จำหน่ายน้ำ ซึ่งกฎหมายใหม่นี้มีผลบังคับ

วันที่ 7 เมษายน2554เป็นต้นไป
 

  บทลงโทษ มาตรา 52
     ขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากไม่ถูกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
กรณีเป็นการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้สั่งหรือผู้นำเข้าระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     มาตรา 47 ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุมไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน50,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
กรณีทำความผิดซ้ำอีก ระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ ไม่เกิน 100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 


          มั่นใจ ได้ว่ารสชาติน้ำ  อร่อย ชื่นใจ เหมือนน้ำฝน ดื่มแล้วสดชื่น กล้าท้าพิสูจน์


 ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ UF-20 (เลิกผลิต)
 คุณลักษณะเฉพาะตู้น้ำดื่ม UF - 20  (ราคา 18,700) 

1. โครงสร้างไฟเบอร์กลาสแข็งแรงทนทานกุญแจล๊อค 3 ชั้น พร้อมฝาเหล็กครอบป้องกันการโจรกรรมตัดลูกกุญแจ

2. ขนาดตู้ 65x65x165 ซ.ม. (กxลxส)

3. กรองน้ำสะอาดด้วยระบบ Ultrafiltration (UF) ประสิทธิภาพการกรอง อนุภาคขนาด 0.001 ไมครอน ระบบการกรองไม่มีน้ำทิ้ง มีแร่ธาตุ

4. กรองน้ำระบบ 7 ขั้นตอน มั่นใจในความสะอาด

5. ถังเก็บน้ำสำรองขนาด 100 ลิตร

6. ช่องหยอดเหรียญรับทุกเหรียญในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหรียญรุ่นใหม่ได้ในอนาคต

7. กำลังผลิตประมาณ 1000 ลิตร / วัน

8. ระบบเปิด-ปิด ไฟส่องสว่างหน้าตู้อัตโนมัติในเวลาลางคืน

9. กระแสไฟ 220v / 50Hz

10. รับประกัน  1 ปี รับประกันแผงควบคุมการจ่ายน้ำ 3 ปี

11. ราคาพร้อมติดตั้ง เฉพาะเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

12. แถมไส้กรองเบื้องต้น 1 ชุด+++++++++++++++++++++++++++++


ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ UF-60 (
เลิกผลิต)

 คุณลักษณะเฉพาะตู้น้ำดื่ม UF - 60  (ราคา 25,500) 

1. โครงสร้างไฟเบอร์กลาสแข็งแรงทนทานกุญแจล๊อค 3 ชั้น

2. ขนาดตู้ 80x80x177 ซ.ม. (กxลxส)

3. กรองน้ำสะอาดด้วยระบบ Ultrafiltration (UF) ประสิทธิภาพการกรอง อนุภาคขนาด 0.001 ไมครอน
        ระบบการกรองไม่มีน้ำทิ้ง มีแร่ธาตุ สะอาด

4. กรองน้ำระบบ 7 ขั้นตอน มั่นใจในความสะอาด

5. ถังเก็บน้ำสำรองขนาด 200 ลิตร

6. ช่องหยอดเหรียญรับทุกเหรียญในปัจจุบัน และสามารถรองรับเหรียญรุ่นใหม่ได้ในอนาคต

7. กำลังผลิตประมาณ 2000-2400 ลิตร / วัน

8. ระบบเปิด-ปิด ไฟส่องสว่างหน้าตู้อัตโนมัติในเวลาลางคืน

9. กระแสไฟ 220v / 50Hz

10. รับประกัน  1 ปี รับประกันแผงควบคุมการจ่ายน้ำ 3 ปี

11. ราคาพร้อมติดตั้ง เฉพาะเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

12. แถมไส้กรองเบื้องต้น 1 ชุด


Current Pageid = 36