เครื่องผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน(RO) เครื่องผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนแบบหยอดเหรียญ
Website Banner

 ยินดี รับบัตร   

    
      เนื่องด้วยขณะนี้ได้มีการร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ จำนวนมาก ถึงตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่มีคุณภาพที่ขายตามท้องตลาด

      และผู้ประกอบการที่ไม่มีตัวตนหรือไม่มีที่อยู่ของผู้ประกอบการจำนวนมากรวมไปถึงเจ้าของตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ยอมเปลี่ยนไส้กรอง
ทาง สคบ จึงได้ออกกฎหมายใหม่ให้ตู้น้ำหยอดเหรียญเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งเมื่อทาง สคบ มีการสุ่มตรวจคุณภาพจากตู้น้ำหยอดเหรียญ

    เมื่อตรวจแล้วพบว่าคุณภาพไม่ผ่าน ทาง สคบ จะแจ้งให้กับเจ้าของเครื่องทราบ เพื่อแก้ไขคุณภาพน้ำ นั่นหมายความว่าเจ้าของเครื่องต้องเเจ้งไปยังผู้ประกอบการ ถ้าผู้ประกอบการมี่ที่อยู่ชัดเจนก็สามารถ ให้บริการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำได้
 
    แต่ถ้าผู้ประกอบการมีที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือติดต่อไม่ได้ ปัญหาก็จะตกมา อยู่กับเจ้าของเครื่อง และถ้าทาง สคบ มาตรวจสอบคุณภาพน้ำอีกและคุณภาพไม่ผ่าน ทาง สคบ จะอายัด ตู้น้ำหยอดเหรียญ โดยบังคับไม่ให้จำหน่ายน้ำ ซึ่งกฎหมายใหม่นี้มีผลบังคับ

วันที่ 7 เมษายน2554เป็นต้นไป
 

  บทลงโทษ มาตรา 52
     ขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากไม่ถูกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
กรณีเป็นการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้สั่งหรือผู้นำเข้าระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     มาตรา 47 ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุมไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน50,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
กรณีทำความผิดซ้ำอีก ระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ ไม่เกิน 100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 


          มั่นใจ ได้ว่ารสชาติน้ำ  อร่อย ชื่นใจ เหมือนน้ำฝน ดื่มแล้วสดชื่น กล้าท้าพิสูจน์


 เครื่องผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน 
หรือ
 เครื่องผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชนแบบหยอดเหรียญ 


        เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหากรรม, โรงเรียน, ชุมชนขนาดใหญ่ และสามารถต่อพ่วงเข้ากับเครื่องทำน้ำเย็น หรือเติมถังใส่น้ำ ประหยัดพื้นที่ติดตั้ง ดูแลรักษาง่าย และลดต้นทุนน้ำดื่ม

 คุณลักษณะเครื่องกรองน้ำ  ระบบ  ReverseOsmosis 

1.  โครงสร้างผลิตจากเหล็กซิ้งค์ พ่นสีฝุ่นขนาด  100 x 110 x 100  ซม.  ( ก x ล x ส )

2.  ถังเก็บน้ำผลิตจากสแตนเลส  304   ความจุ   650  ลิตร

3.  ขั้นตอนในการกรอง  6  ขั้นตอน

     ขั้นตอนที่  1    กรองด้วย Polypropylene  1  ไมคอน  ขนาด  20  นิ้ว
เป็นการกรองสิ่งสกปรกที่มาตามน้ำ  เช่นสนิม , สารแขวนลอย, ตะกอนละเอียด ตามมาตรฐาน F.D.A

     ขั้นตอนที่  2    คาร์บอนอัดแท่ง ขนาด  20 นิ้ว
เป็นการกรองเพื่อขจัดกลิ่นคลอรีน, สารอีนทรีย์, กลิ่น, สี  โดยน้ำที่ผ่านการกรองขั้นที่ 1  จะผ่านไส้ คาร์บอนอัดแท่ง  โดยเป็นการกรองชนิดดูดซับ ( Absorb) โดยคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ มีโครงสร้าง เป็นรูพรุน มีความสามารถดูดซับสารอินทรีย์ได้ดี และสารอนินทรีย์ได้ดีซึ่งสารเหล่านี้ก่อให้เกิดกลิ่น, สี และรสชาติไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสารบางชนิดที่ก่อให้เกิดพิษในน้ำ เช่นคลอลีน, สารซักฟอก, ยาฆ่าแมลง  เป็นต้น

     ขั้นตอนที่ 3    คาร์บอนอัดแท่งขนาด  20  นิ้ว
เป็นการกรองเพื่อดูดซับ ที่หลงเหลือจากขั้นตอนที่ 2

     ขั้นตอนที่  4   Reverse Osmosis
เป็นขั้นตอนการกรองที่ละเอียดที่สุด เป็นเทคโนโลยีล่าสุดระบบการกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์ สามารถกรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งละเอียดกว่าเครื่องกรองน้ำทั่วไปที่มีความละเอียดเพียง 0.3 – 0.5 ไมครอน  ซึ่งไส้กรองมีความละเอียดเพียง 0.3 – 0.5  ไมครอนเท่านั้น จึงสามารถกรองเชื้อโรคต่างๆ และแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เป็นสาเหตุ  ของโรคท้องร่วงและอื่นๆ จึงทำให้มั่นใจในความสะอาดและบริสุทธิ์ของน้ำดื่มได้

     ขั้นตอนที่  5    แสงอุลตร้าไวโอเลต (UV)  20 วัตต์
เพื่อให้เกิดความมั้นใจในความสะอาดและบริสุทธิ์ของน้ำดื่ม  จึงใช้แสงอุลตร้าไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคที่อาจตกค้าง  ซึ่งทางการแพทย์ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค

     ขั้นตอนที่  6    คาร์บอนอัดแท่ง  ขนาด  20  นิ้ว
เป็นการดูดซับกลิ่นที่อาจหลงเหลือ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายและทำให้น้ำมีรสชาติน่าดื่มใกลเคียงน้ำฝน

4.  ปั้มแรงดันสูง ดูดน้ำเข้า ชนิด DC 29 V.

5.  ปั้ม Stainless Pump จ่ายน้ำขนาด ขนาด 0.5 Hp

6.  อัตราการผลิตประมาณ  2,400  ลิตร / วัน.

7.  แรงดันการผลิตตั้งแต่  15  PSI

8.  อายุการใช้งาน (Reverse Osmosis)  2 ปี (อายุการใช้งานของไส้กรองขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ)

9.  ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ  Water TEC


หมายเหตุ

1 ชุดกรองผลิตน้ำบาดาลให้เป็นประปา เป็นอุปกรณ์เสริม

2 ช่องรับน้ำพร้อมอุปกรณ์หยอดเหรียญ เป็นอุปกรณ์เสริม


เงื่อนไขการรับประกัน
  1. รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน 1ปี (ยกเว้นไส้กรอง) 
  2. รับประกันแผงควบคุมการจ่ายน้ำ 3 ปี
การติดตั้ง : สะดวกง่าย ไม่ยุ่งยาก ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อย ประหยัดเงินทุนในการก่อสร้างโรงเรือน อีกทั้งชุมชน สามารถขยับหรือเคลื่อนย้ายเองได้ โดยไม่ต้องจ้างบริษัท

การดูแลรักษา : การดูแลรักษาง่าย เพียงแต่ถอดเปลี่ยนไส้กรองไว้ในตำแหน่งเดิม(อุปกรณ์ถอดเปลี่ยนไส้กรองมีแถมให้) ไม่ต้องถอดมาล้าง หรือต้องมาเสียเวลาล้างด้วยน้ำเกลือ (กรณีเป็นน้ำบาลมีตะกรันหินปูนมาก จำเป็นจ้องใช้เรซิ่น จึงต้องมีการล้างด้วยเกลือ) อีกทั้งการถอดเปลี่ยนไส้กรองใหม่ ยังได้น้ำที่มีคุณภาพดีเหมือนใหม่ คุณภาพไม่ด้อยลงมา

ต้นทุนการบำรุงดูแลรักษาตู้น้ำเอนกประสงค์
WT-600

รายการ
อายุการใช้งาน
ราคา/บาท
เฉลี่ยต้นทุน 3 เดือน
ไส้กรองบาดาลคาร์บอน
ไส้กรองบาดาล
5 ไมครอน
ไส้กรองเบื้องต้นคาร์บอน
ไส้กรองเบื้องต้น
5 ไมครอน
ไส้กรอง RO แมมเบรน
3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
2 ปี
800
800
5 x 400
2 x 400
4 x 2,500
800
800
2,000
800
1,250
รวม
5,650
ต้นทุนเฉลี่ย/วัน
62.78 บาท
 

ต้นทุนค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ตู้น้ำเอนกประสงค์ WT-600 ผลิตน้ำดื่มวันละประมาณ 2,400 ลิตร/วัน

สำหรับรุ่น WT-600 สมมติขายน้ำดื่มวันละ 100 ลิตร ใช้เวลาผลิต 10 ชั่วโมง

1. 
ค่าน้ำประปา 10 บาท/ล.บ.ล.

2. 
ค่าไฟฟ้า 3 บาท/kw.

2.1 R.O. pump 29 v. x1.2 a. x 2 ปั้ม = 0.0696 kw/ชม.
     0.696 kw./ชม x 10 ชม. = 0.696 kw.     
     0.696 kw. x 3
บาท = 2.088 บาท / 1,000 ลิตร

2.2 ปั้มจ่ายน้ำสแตนเลส 220v x 1 A. = 0.22 KW.
     0.22 kw./ขม. X 10 ชม. = 2.2 kw.
     2.2 kw. x3  บาท = 6.6 บาท

รวมค่าไฟฟ้า
= 2.088 + 6.6 = 8,688 บาท / น้ำดื่ม 1,000 ลิตร
ต้นทุนค่าน้ำ + ค่าไฟฟ้า = 10+8.688 = 18.688 บาท / น้ำดื่ม 1,000 ลิตร

3. ต้นทุนค่าน้ำ + ค่าไฟฟ้า + ต้นทุนไส้กรอง = 18.688 + 62.7
= 81.47 บาท / น้ำดื่ม 1,000 ลิตร
 ต้นทุนน้ำดื่ม 1 ลิตร ราคาประมาณ = 0.0815 บาท
 หรือต้นทุนน้ำดื่ม 1 ลิตร ราคาประมาณ = 8.15 สตางค์

 

          มั่นใจ ได้ว่ารสชาติน้ำ  อร่อย ชื่นใจ เหมือนน้ำฝน ดื่มแล้วสดชื่น กล้าท้าพิสูจน์


 
      
            
    อุปกรณ์ภายในตู้    
 
                   
         
โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน
 
วัตถุประสงค์          เป็นโครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพในราคาประหยัด โดยใช้น้ำประปา
   ต่อตรงเข้ากับเครื่องกรองน้ำระบบ  Ultrafiltration และมีแสงอุลตร้าไวโอเลต (Ultraviolet) เป็นแสงฆ่าเชื้อ
  โรค  จึงมั่นใจในความสะอาดของน้ำดื่ม  อีกทั้งสะดวกในการใช้งาน สามารถกรองน้ำอัตโนมัติ  ไม่ต้อง
   รอสั่งซื้อน้ำจากแหล่งอื่นๆมาบริโภค (ซึ่งไม่มั่นใจในความสะอาดของน้ำดื่มและภาชนะที่บรรจุขวด )
   อีกทั้งยังก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในชุมชนและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
 
คุณลักษณะเครื่องกรองน้ำ  ระบบ  Ultrafiltration

1.        โครงสร้างผลิตจากเหล็กซิ้งค์  พ่นสีฝุ่นขนาด  100 x 110 x 230  ซม.  ( ก xx ส )
2.        ถังเก็บน้ำผลิตจากสแตนเลส  304   ความจุ   650  ลิตร
3.        ขั้นตอนในการกรอง  6  ขั้นตอน
ขั้นตอนที่  1    กรองด้วย Polypropylene  1  ไมคอน  ขนาด  20  นิ้ว
   เป็นการกรองสิ่งสกปรกที่มาตามน้ำ  เช่นสนิม , สารแขวนลอย, ตะกอนละเอียด ตามมาตรฐาน F.D.A
         ขั้นตอนที่  2    คาร์บอนอัดแท่ง ขนาด  20 นิ้ว
   เป็นการกรองเพื่อขจัดกลิ่นคลอรีน, สารอีนทรีย์, กลิ่น, สี  โดยน้ำที่ผ่านการกรองขั้นที่ 1  จะผ่านไส้
   คาร์บอนอัดแท่ง  โดยเป็นการกรองชนิดดูดซับ ( Absorb) โดยคุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ มีโครงสร้าง
   เป็นรูพรุน มีความสามารถดูดซับสารอินทรีย์ได้ดี และสารอนินทรีย์ได้ดีซึ่งสารเหล่านี้ก่อให้เกิดกลิ่น,
   สีและรสชาติไม่พึงประสงค์ รวมทั้งสารบางชนิดที่ก่อให้เกิดพิษในน้ำ เช่นคลอลีน,สารซักฟอก,ยาฆ่า
   แมลง  เป็นต้น
              ขั้นตอนที่ 3    คาร์บอนอัดแท่งขนาด  20  นิ้ว
   เป็นการกรองเพื่อดูดซับ ที่หลงเหลือจากขั้นตอนที่ 2
               ขั้นตอนที่  4   Hollow Fiber – Filtration Membrane
   เป็นขั้นตอนการกรองที่ละเอียดที่สุด เป็นเทคโนโลยีล่าสุดระบบการกรองน้ำดื่มบริสุทธิ์ สามารถกรอง
   ได้ละเอียดถึง 0.01 ไมครอน ซึ่งละเอียดกว่าเครื่องกรองน้ำทั่วไป  ซึ่งไส้กรองมีความละเอียดเพียง
   0.3 0.5  ไมครอนเท่านั้นจึงสามารถกรองเชื้อโรคต่างๆและแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เป็นสาเหตุ
   ของโรคท้องร่วงและอื่นๆ จึงทำให้มั่นใจในความสะอาดและบริสุทธิ์ของน้ำดื่มได้
              ขั้นตอนที่  5    แสงอุลตร้าไวโอเลต (UV)  20 วัตต์
   เพื่อให้เกิดความมั้นใจในความสะอาดและบริสุทธิ์ของน้ำดื่ม  จึงใช้แสงอุลตร้าไวโอเลตฆ่าเชื้อโรคที่
   อาจตกค้าง  ซึ่งทางการแพทย์ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรค
             ขั้นตอนที่  6    คาร์บอนอัดแท่ง  ขนาด  20  นิ้ว
   เป็นการดูดซับกลิ่นที่อาจหลงเหลือ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายและทำให้น้ำมีรสชาติน่าดื่มใกลเคียงน้ำฝน
4.        ปั้มแรงดันสูง ดูดน้ำเข้า ชนิด DC 29 V.
5.           ปั๊มสแตนเลส จ่ายน้ำขนาด ขนาด 1/2 Hp จ่ายน้ำ 60 ลิตร / นาที
6.        อัตราการผลิต  100  ลิตร / ชม.
7.        แรงดันการผลิตตั้งแต่  15  PSI
8.        อายุการใช้งาน ( Hollow Fiber – Filtration Membrane)  150,000  ลิตร (อายุการใช้งานของไส้กรองขึ้นอยู่กับสภาพน้ำดิบ)
9.        ผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ  Water TEC

หมายเหตุ

1 ชุดกรองผลิตน้ำบาดาลให้เป็นประปา เป็นอุปกรณ์เสริม

2 ช่องรับน้ำพร้อมอุปกรณ์หยอดเหรียญ เป็นอุปกรณ์เสริม
   

 
  ลักษณะโครงการ     ประกอบด้วย
1)      ประธานชุมชน
2)      สมาชิก
3)      เครื่องกรองน้ำระบบ Ultrafiltration
4)      ขวดน้ำและถังน้ำ 20 ลิตร
5)      เงินทุน  135,000  บาท
 
สมมุติแหล่งชุมชนมี 200 หลังคาเรือน ผู้อยู่อาศัย  600  คน (อัตราการดื่มน้ำขั้นต่ำ 2 ลิตร / วัน / คน)

      ประมาณการณ์บริโภคน้ำ  800  ลิตร / วัน   =   24,000   ลิตร / เดือน
      1)    ราคาเครื่องกรองน้ำ                ราคา    100,000              บาท
      2)   ราคาถังน้ำขนาด  20  ลิตร ราคา 350  บาท/ถัง
                                          ถังน้ำขนาด  20  ลิตร  100 ใบ                        =     350 x 100    =    35,000   บาท        
                                           รวมเงินลงทุน  1 + 2                                     =     135,000      บาท
 
ราคาจำหน่ายน้ำ  50 สตางค์ / ลิตร
ยอดขายน้ำ / เดือน                                          12,000  บาท
หักค่าน้ำ + ค่าไฟ + ค่าสึกหรอไส้กรอง           2,016   บาท
เหลือสุทธิ                                                        9,984   บาท
 
  
 ต้นทุนการดูแลรักษา
  
รายการ
อายุการใช้งาน
ราคา(บาท)
ไส้กรอง  1 ไมคอน  20
ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง  20
ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง  20
ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง  20
ไส้กรอง UF x 2
ค่าน้ำประปา
30,000    ลิตร
30,000       ลิตร
30,000       ลิตร
30,000       ลิตร
30,000       ลิตร
30,000     ลิตร
400
400
400
400
1,000
360
รวม
ต้นทุนน้ำ
2,960
0.082 บาท/ลิตร
 
   ต้นทุนค่าไฟฟ้า
1)       ปั้มแรงดันสูง อัตราผลิต  100  ลิตร
                 ปั้ม DC 32 V. x 2A.                               =        0.0064 kw. / ชม.
                 0.064kw. / ชม.                                     =        19.2 kw
                 19.2 kw.  x 3 บาท                          =        57.6  บาท / 30,000  ลิตร
2)     ปั้มสแตนเลสจ่ายน้ำ ขนาด ½ HP จ่ายน้ำ 60 ลิตร / นาที
                  0.37 kw. / ชม.  x  8.33 ชม.                   =       3.082 kw.
                  3.082 kw. x  3 บาท                       =       9.25   บาท / 30,000   ลิตร
3)    ต้นทุน  1+2                                                =       66.85 บาท / 30,000   ลิตร
                 ค่าไฟฟ้า                                                                   =      0.002 บาท / ลิตร
                รวมต้นทุนค่าน้ำ+ค่าไฟ+ค่าไส้กรอง                        =       0.10 / ลิตร
   


 Current Pageid = 25