ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ตู้น้ำหยอดเหรียญ คุณภาพดี ราคาประหยัด
Website Banner

 ยินดี รับบัตร   

    
      เนื่องด้วยขณะนี้ได้มีการร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ จำนวนมาก ถึงตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญไม่มีคุณภาพที่ขายตามท้องตลาด

      และผู้ประกอบการที่ไม่มีตัวตนหรือไม่มีที่อยู่ของผู้ประกอบการจำนวนมากรวมไปถึงเจ้าของตู้น้ำหยอดเหรียญไม่ยอมเปลี่ยนไส้กรอง
ทาง สคบ จึงได้ออกกฎหมายใหม่ให้ตู้น้ำหยอดเหรียญเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งเมื่อทาง สคบ มีการสุ่มตรวจคุณภาพจากตู้น้ำหยอดเหรียญ

    เมื่อตรวจแล้วพบว่าคุณภาพไม่ผ่าน ทาง สคบ จะแจ้งให้กับเจ้าของเครื่องทราบ เพื่อแก้ไขคุณภาพน้ำ นั่นหมายความว่าเจ้าของเครื่องต้องเเจ้งไปยังผู้ประกอบการ ถ้าผู้ประกอบการมี่ที่อยู่ชัดเจนก็สามารถ ให้บริการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำได้
 
    แต่ถ้าผู้ประกอบการมีที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือติดต่อไม่ได้ ปัญหาก็จะตกมา อยู่กับเจ้าของเครื่อง และถ้าทาง สคบ มาตรวจสอบคุณภาพน้ำอีกและคุณภาพไม่ผ่าน ทาง สคบ จะอายัด ตู้น้ำหยอดเหรียญ โดยบังคับไม่ให้จำหน่ายน้ำ ซึ่งกฎหมายใหม่นี้มีผลบังคับ

วันที่ 7 เมษายน2554เป็นต้นไป
 

  บทลงโทษ มาตรา 52
     ขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลาก หรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากไม่ถูกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
กรณีเป็นการกระทำของผู้ผลิตหรือผู้สั่งหรือผู้นำเข้าระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
     มาตรา 47 ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่นโฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่า อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุมไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน50,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ
กรณีทำความผิดซ้ำอีก ระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ ไม่เกิน 100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
 


          มั่นใจ ได้ว่ารสชาติน้ำ  อร่อย ชื่นใจ เหมือนน้ำฝน ดื่มแล้วสดชื่น กล้าท้าพิสูจน์

                                 

     
     
                    ขั้นตอนการทำงาน
 
 3.1  ไส้กรองคาร์บอน  ขนาด 20 นิ้ว 
     
 3.2  ไส้กรองคาร์บอน  ขนาด 20 นิ้ว 
                       
 3.3  ไส้กรองใยสังเคราะห์ ชนิด 1ไมครอน ขนาด 20 นิ้ว

 3.4  ไส้กรอง R.O. 150 GPD จำนวน 2 ท่อน

 3.5  ไส้กรองคาร์บอน ขนาด 20 นิ้ว

 3.6  อุลตร้าไวโอเลต (UV) ฆ่าเชื้อไวรัส ,แบคทีเรีย
     
   
 รายละเอียด  ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ ยี่ห้อ  Water TECรุ่น  WT-300
1)  ตัวตู้เป็นไฟเบอร์ชนิดหนาพิเศษ และขัดสีเงา  ขนาดตู้  76 x 76 x 174 ซ.ม ( ก x ล x ส )
2)  ด้านบนตู้น้ำฯมีปีกยื่นออกมาด้านหน้าตู้น้ำฯเป็นหลังคาเพื่อป้องกันน้ำฝนเข้ามาในตู้น้ำฯอาจทำให้อุปกรณ์
     อิเลคทรอนิคเสียหาย
3)  กำลังผลิต  1200  ลิตร / วัน   
4)  ตัวตู้น้ำ ฯ  มีจุดล็อคกุญแจ  3  จุด   พร้อมกล่องเก็บเงิน  มีที่ล็อคใส่กุญแจ
5)  ไส้กรองเบื้องต้นขนาด  20  นิ้ว  จำนวน 4  ไส้กรอง  
     ( ไส้กรองคาร์บอน ผลิตจากกะลามะพร้าว จึงทำให้รสชาดน้ำเหมือนน้ำฝนจากธรรมชาติ )     
6)  ไส้กรอง  (RO)  ขนาด  150  GPD  จำนวน  2  ท่อน
7)   ถังสำรองน้ำขนาด  200  ลิตร
8)   ระบบการกรอง  6  ขั้นตอน
9)   ช่องรับน้ำเป็น  2  ชั้น  (ชั้น 2 สามารถพับได้ )  สามารถรองรับถังน้ำขนาด 20  ลิตร
10) ช่องหยอดเหรียญสามารถรับได้ทั้งเหรียญ   1,  2, 5 , 10 และสามารถรองรับเหรียญในอนาคตได้ 2 รูปแบบ
11)  มี มิเตอร์น้ำ และ มิเตอร์ไฟ ภายในตู้
12) ใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ  220  โวลท์    50   เฮิร์ท

    การรับประกัน
           1)รับประกัน  1  ปี   (ยกเว้นไส้กรอง)
           2)รับประกันแผงวงจรควบคุมการจ่ายน้ำ  3 ปี  

      หมายเหตุ
           1.เพิ่มชุด UV ผลิตจากสแตนเลส ราคาชุดละ  2,500  บาท
           2.แถมไส้กรองเบื้องต้น  1  ชุด
           3.แถมชุดสัญญาณกันขโมย  1 ชุด
          
                                         ตัวอย่าง "โครงการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญเพื่อชุมชน"  

  บริการซ่อมตู้น้ำหยอดเหรียญ เเละเครื่องกรองน้ำทุกยี่ห้อด้วยอะไหล่คุณภาพพร้อมรับประกันอะไหล่ซ่อมพร้อมให้คำปรึกษาโดยช่างผู้ชำนาญมีไส้กรองน้ำคุณภาพสูงไว้บริการในราคาประหยัด
   
   
Current Pageid = 12